Bestuursrecht

Strijd met de overheid? Raakt u verstrikt in alle regels die de overheid stelt? Wilt u weten aan welke regels dient u te voldoen? Raadpleeg dan een van de specialisten van Seegers & Lebouille voor advies op maat.

Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen overheid en burger en beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Een besluit kan gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen en de betrokken overheid kan elke instantie zijn: de lokale, provinciale of centrale overheid of een orgaan dat is belast met de uitvoering van een overheidstaak.

De bestuursrechtadvocaten van Seegers & Lebouille hebben ruime ervaring in het voeren van bezwaarschriftprocedures en beroepsprocedures, maar kunnen ook bemiddelen om met het bestuur tot minnelijke afspraken te komen.

Het bestuursrecht bestaat uit verschillende bestuursrechtelijke rechtsgebieden, bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht, het sociaal zekerheidsrecht, het belastingrecht en het ruimtelijk bestuursrecht of het ambtenarenrecht.