Gratis masterclass “Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens”

Van 3 tot en met 11 oktober 2016 vindt de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geïnitieerde cyber awareness-campagne Alert Online plaats. Op 4 oktober a.s. zal Erik Doornbos spreken tijdens de masterclass “Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens” die tijdens deze campagne wordt gegeven.

Lees verder

Onbedoelde gevolgen wijziging Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen

26/08/2016

door

In: Blog

Per 1 juli 2015 is als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ook het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen gewijzigd. Dit besluit regelt op welke manier de hoogte van de verschillende werknemersverzekeringen zoals WW, ZW en WIA berekend wordt. De wijzigingen zouden er toe moeten leiden dat met name flexwerkers een hoger dagloon – en dus een hogere uitkering – zouden ontvangen bij ziekte of werkloosheid. Daarmee zouden flexwerkers dus op dat punt gelijkwaardig(er) worden aan werknemers met een vast dienstverband, zo was het idee. Inmiddels is gebleken dat de wijzigingen voor sommige werknemers ook (onbedoeld) negatief kunnen uitpakken.

Lees verder

Transitievergoeding of hogere beëindigingsvergoeding: regelen in vaststellingsovereenkomst

28/07/2016

door

In: Blog

Met de Wet Werk en zekerheid (WWZ) in juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Niet alleen de manier waarop ontslag kan plaatsvinden is veranderd, maar ook is de transitievergoeding ingevoerd. Iemand die na 2 jaar dienstverband ontslagen wordt heeft nu in principe recht op een transitievergoeding. Het is echter onder omstandigheden nog steeds mogelijk een hogere beëindigingsvergoeding met de werkgever overeen te komen en de afspraken daarover vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst

Lees verder

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde door werkgever

28/07/2016

door

In: Blog

De werkgever heeft – nadat het UWV haar toestemming had verleend – de arbeidsovereenkomst met de werknemer opgezegd, vanwege bedrijfseconomische redenen. In de beslissing van het UWV is een wederindiensttredingsvoorwaarde opgenomen. Na het opzeggen van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever voor een aantal maanden een zzp-er ingeschakeld om een opdracht af te maken. De werknemer stelt onder andere dat de werkgever  hierdoor de wederindiensttredingsvoorwaarde heeft geschonden.

Lees verder

Fundamentele wijziging van het huurrecht voor woonruimte: de invoering van het tijdelijke huurcontract

28/07/2016

door

In: Blog

Al jaren leg ik aan huurders en verhuurders uit dat het Nederlandse woonruimte huurrecht geen tijdelijk huurcontract kent. In het verleden was een huurcontract voor 1 jaar in feite gewoon een contract voor onbepaalde tijd dat -tot soms grote frustratie van verhuurders- volgens de strenge wettelijke regels moet worden opgezegd. Er waren slechts zeer beperkt uitzonderingen mogelijk voor bijzondere situaties, zoals het contract dat “naar zijn aard van korte duur” was, de diplomatenclausule, het Leegstandswet contract of het oordeel van de rechter dat een beroep op huurbescherming dat “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar” was.

Met de invoering van de wet doorstroming huurmarkt 2015 wijzigt de wetgever het huurrecht voor woonruimte op dit punt volledig: de tijdelijke huurovereenkomst is een feit. De wetgever maakt van de uitzondering de regel: per 1 juli 2016 is mogelijk om tot een periode van maximaal 2 jaar een tijdelijk huurcontract voor zelfstandige woonruimte te sluiten.

Lees verder

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een substantiële billijke vergoeding

28/07/2016

door

In: Blog

De op 1 juli 2015 in werking getreden Wet Werk en Zekerheid biedt beperkte ruimte voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst wanneer een werkgever geen dossier heeft opgebouwd tegen de werknemer. Zonder dossier, zal een rechter de arbeidsovereenkomst niet zomaar ontbinden. Maar wat als er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie? Hier ligt een kans voor de werknemer om, naast de beperkte transitievergoeding, aanspraak te maken op een billijke vergoeding.

Lees verder

Gescheiden voor 30 april 1995? Vergeet geen aanspraak te maken op het pensioen van uw ex-echtgenoot

22/07/2016

door

In: Blog

In november 1981 werd door de rechter voor het eerst geoordeeld dat het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen bij echtscheiding moest worden verdeeld onder ex-echtgenoten. In het Boon/Van Loon arrest werd uiteengezet hoe dit diende te gebeuren. Velen die in de periode november 1981 tot en met april 1995 zijn gescheiden weten niet dat zij, ook nu nog, aanspraak kunnen maken op het pensioen van hun ex-echtgenoot wanneer het pensioen nooit in de boedelverdeling is betrokken en dus is ‘vergeten’. Financieel snijden zij zichzelf hiermee mogelijk flink in de vingers. Onderneem dus actie.

Lees verder

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

05/04/2016

door

In: Blog

Beschikking Kantonrechter Amsterdam: nieuwe ontslagrecht van toepassing, transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werkneemster verschuldigd

 

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Onder het oude ontslagrecht zoals dat gold vóór 1 juli 2015 was in veel gevallen een ontslagvergunning van het BBA nodig om een werknemer te mogen ontslaan. In sommige gevallen, onder andere bij werknemers in het Onderwijs, was een ontslagvergunning niet noodzakelijk. Onder het nieuwe ontslagrecht is het verkrijgen van de ontslagvergunning zoals die onder het oude recht vereist was niet meer van toepassing. Daar is een ander systeem van het vragen van toestemming aan het UWV of de Kantonrechter voor in de plaats gekomen. Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is ook dat een transitievergoeding ( ontslagvergoeding) is verschuldigd door de werkgever voor iedereen die na een dienstverband van 2 jaar of langer wordt ontslagen, ook als de werknemer ontslagen wordt na een periode van langdurige ( dat wil zeggen: langer dan 2 jaar) arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

Een advocaat van Seegers & Lebouille, juist als u een rechtsbijstandverzekering heeft!

22/11/2013

door

In: Blog

Recent heeft het Europess Hof van Justitie in een baanbrekende uitspraak bepaald dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op de advocaat van zijn of haar keuze. In de uitspraak die handelde over de vraag of de polisvoorwaarden van Das Rechtsbijstand in lijn waren met Europees recht werden de volgende overwegingen gegeven:
Lees verder

Vestiging Badhoevedorp

05/11/2013

door

In: Blog, Kantooractualiteiten

Nieuwe vestiging in Badhoevedorp (gemeente Haarlemmermeer)

 

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille opent per 1 november 2013 een nieuwe vestiging van haar advocatenkantoor in Badhoevedorp. Vanuit het gloednieuwe en zeer goed bereikbare Atrium Businesscenter gelegen aan de Sloterweg 303 in Badhoevedorp (per auto te bereiken binnen enkele minuten vanaf zowel de A4, de A10, de A9 en de A5 en op tien minuten afstand van Schiphol) zullen onze advocaten hun diensten aanbieden aan de inwoners en ondernemers van Badhoevedorp, Lijnden, Amsterdam Nieuw-West, Amstelveen, Hoofddorp, Schiphol, Haarlem en de andere gemeenten en dorpen rondom de Haarlemmermeer. Door middel van de opening zijn wij in een klap het grootste advocatenkantoor van Badhoevedorp en omstreken. Wij zijn er van overtuigd dat wij hiermee tegemoet komen aan de vraag naar eerlijke rechtshulp en juridisch advies in Badhoevedorp en omstreken.
Lees verder