Letselschaderecht

Letselschade, ook wel personenschade genoemd, is de schade die slachtoffers van bijvoorbeeld medische fouten, verkeersongevallen en arbeidsongevallen lijden. Deze schade bestaat uit twee delen: materiële schade (zoals extra kosten van huishoudelijk hulp en verlies van arbeidsvermogen) en immateriële schade (zoals pijn en verdriet). De vergoeding van immateriële schade heet smartengeld. Nederland kent geen smartengeld voor nabestaanden. Voor vergoeding van schade kan bijvoorbeeld het ziekenhuis, de WAM-verzekeraar of de werkgever aansprakelijk gesteld worden. Zowel de materiële als immateriële schade wordt pas vergoed als aansprakelijkheid is erkend en als de schade inderdaad door de fout of het ongeval is veroorzaakt. Het verhalen en regelen van deze schade is vaak een opgaaf. Het is daarom aan te raden hiervoor professionele hulp in de arm te nemen van bijvoorbeeld gespecialiseerde advocaten. Letselschadeadvocaten die alleen voor slachtoffers werken, zijn te vinden op de websites van hun beroepsverenigingen ASP en WAA. Ook de websites van beroepsvereniging LSA en van de Stichting Keurmerk Letselschade kunnen hierbij behulpzaam zijn.