Medisch tuchtrecht

Medisch tuchtrecht staat in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het is bedoeld om de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening op een zo hoog mogelijk peil te houden. Daarvoor moet dan wel een klacht ingediend worden. Dat kunnen patiƫnten of hun nabestaanden doen, maar bijvoorbeeld ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het medisch tuchtrecht geldt niet alleen voor artsen, maar ook voor verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, tandartsen en apothekers. Een klacht moet worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Daarvan zijn er vijf: in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle en Groningen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan het Tuchtcollege een maatregel opleggen zoals een waarschuwing, een berisping of een boete. Het Tuchtcollege kan ook beslissen dat een beroepsbeoefenaar geschrapt wordt uit het BIG-register. In dit register worden vanaf 1 juli 2012 alle tuchtrechtelijke maatregelen, behalve een waarschuwing, openbaar gemaakt. Aangeklaagde beroepsbeoefenaren laten zich praktisch altijd bijstaand door bijvoorbeeld een advocaat. Voor klagers is dat ook aan te raden.