W.P.A.M van den Dungen RA

De “noodzaak” van kundig juridisch advies!

Ondergetekenden zijn sedert 8 jaar als zelfstandig ondernemer (eigenaren van een administratiekantoor met 65 medewerkers) werkzaam in Almere. Ons bedrijf is ontstaan na een afsplitsing van een van de grote accountantskantoren waar wij jarenlang als partner werkzaam zijn geweest. Wij waren dus niet onbekend met het zaken doen en de dagelijkse problemen die zich daarbij voor kunnen doen. De hulp van een advocaat inroepen bij die dagelijkse problemen was niet iets wat wij beiden als een logische stap zagen of waar wij beiden voorstander van waren. Ook de kosten zagen wij al een belangrijke drempel.

De crisis van 2008 heeft ons gedwongen de kostenstructuur van ons bedrijf kritisch onder de loep te nemen en daar waar nodig leveranciers aan te spreken op de prijskwaliteitverhouding. Datzelfde hebben wij gedaan met onze personeelsformatie. Tijdens deze operatie kwamen wij al snel tot de conclusie dat juridisch bijstand onontbeerlijk was om met minimale kosten  de kosten van ons bedrijf te kunnen herstructureren.  De conflict situaties die altijd ontstaan in een dergelijk proces kunnen makkelijk escaleren en voor nog hogere ongewenste kosten zorgen als niet de vereiste juridische wegen worden bewandeld.

Ons bedrijf maakt daarom  sedert vier jaar gebruik van de diensten van mr. Doornbos van advocatenkantoor Seegers & Lebouille. Voor tal van  kwesties op het terrein van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht maken wij gebruik van de kennis en deskundigheid van mr. Doornbos en dat tegen een zeer concurrerend tarief. Zijn inzet als vertrouwensman en juridisch adviseur  bij ons bedrijf heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de gezonde bedrijfsvoering van ons bedrijf van vandaag.

W.P.A.M van den Dungen RA

Drs T.F de Weerd

Directie Crystal Marbles B.V.