Ruimtelijk bestuursrecht

Hierbij gaat het om geschillen naar aanleiding van besluiten rond bouwen.
U kunt bij ons terecht met vragen, voor juridisch advies en bijstand met betrekking tot onderwerpen als

  • bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen
  • bouwvergunningen
  • aanlegvergunningen
  • nadeelcompensaties en
  • dwangsommen.