TBS

TBS is een afkorting van “terbeschikkingstelling”, terbeschikkingstelling houdt in dat een veroordeelde van een misdrijf gedurende een periode wordt vastgehouden in een inrichting voor mensen met een psychiatrische ziekte of stoornis. De maatregel is zeer ingrijpend omdat niet zeker is wat de termijn van de terbeschikkingstelling zal zijn. Het is dan ook van groot belang voor u als verdachte om al in een vroeg stadium een advocaat in de arm te nemen die op de hoogte is van alle mogelijkheden bij een mogelijke TBS. Een van de specialisten van Seegers & Lebouille Advocaten kan u bij staan in de hele procedure.

De procedure begint vaak met een dagvaarding of een aanhouding op het moment dat u verdacht wordt van een misdrijf. U doet er verstandig aan dan direct contact op te nemen met een van de specialisten van Seegers en Lebouille omdat het vervolgens zo zijn dat de Officier van Justitie of de rechter denkt dat u (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar bent. In dat geval zal hij een onderzoek laten uitvoeren en kan uw advocaat u adviseren over uw mogelijkheden.