Rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Mr. T.H.T.T (Thuy) Nguyen

Op de basisschool kwam een oom van mijn klasgenootje iets vertellen over het beroep van de advocaat in het kader van het thema ‘wat wil je later worden’. Hij droeg toga en bef en vertelde over zijn werk. Ik was direct onder de indruk van zijn voorkomen en verhalen. Terwijl de meisjes stewardess en de jongens brandweerman wilden worden, wilde ik advocaat worden.

Ik heb na het VWO dan ook gekozen voor de rechtenstudie. Ik ben aan de Universiteit van Utrecht afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en internationaal recht. Tijdens mijn studie heb ik als vrijwilliger in een Wetswinkel gewerkt en heb ik een bijbaantje gehad bij een incassobureau. Daar beleefde ik al spannende avonturen omdat vele debiteuren niet wilden of konden betalen. Een debiteur vond mij zo vervelend, dat hij dreigde mij te ‘halen’ op kantoor als ik hem nog een keer lastig zou vallen over de schuld die hij had bij mijn opdrachtgever. Ik liet me niet kennen en vertelde hem dat als hij me toch kwam ‘halen’ het fijn zou zijn als hij ook het geld mee zou brengen om zijn schuld te betalen. Tot mijn opluchting is de debiteur mij niet komen ‘halen’, ik denk dat hij er niets voor voelde om ook zijn schuld af te betalen. Die dag had mijn toenmalige baas mij voor de zekerheid via de achteruitgang naar huis laten gaan en mij naar het station gereden.

Ik ben niet direct begonnen in de advocatuur, maar ben wel gelijk na mijn studie juridische problemen gaan oplossen bij ARAG Rechtsbijstand. Ik heb daar ruim anderhalf jaar gewerkt als jurist en voerde een algemene praktijk. Ik stond met name particulieren bij in geschillen die betrekking hadden op bijvoorbeeld koop en verkoop, aanneming van werk, burengeschillen, algemene voorwaarden, onrechtmatige daad en wanprestatie. Elke zaak waarin er een redelijke kans was om te winnen, heb ik aangepakt. Ik schroomde er niet voor om daarmee naar de rechter te gaan, al was het financiële belang soms klein. Al snel zat ik tot laat te werken. Ik wist dat ik – gezien de grote hoeveelheid aan zaken – tot middernacht door kon werken en nog niet alles af zou krijgen, op de manier waarop ik tevreden kon zijn over mijn werk. Ik kreeg daarom de behoefte om mij te specialiseren en te verdiepen, zonder de druk van de kwantiteit aan zaken te voelen. De advocatuur lonkte.

Ik heb toen besloten mijn wens – die ik als kind had – te verwezenlijken en ben als advocaat bij Boekel De Neree Advocaten en Notarissen gaan werken. Het aantal dossiers nam af maar het harde werken niet. Ik heb daar ruim drie jaar gewerkt, eerst op de sectie arbeidsrecht en daarna op de sectie onroerend goed. Ik heb toen ontdekt dat mijn voorliefde naar het arbeidsrecht uitgaat.

Ik ben daarom bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen als advocaat gaan werken op de sectie arbeidsrecht. Daar heb ik mij bijna negen jaar met volle overgave uitsluitend op het arbeidsrecht gericht en heb ik met goed gevolg de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht gevolgd. Ik werd een ster in onderhandelen en mijn voormalige baas vond dat ik – voor iemand die nog geen 1,60 meter is – een behoorlijk grote mond had, mede omdat ik altijd keihard voor mijn clienten vecht om het beste resultaat te behalen. Ik heb met name voor commerciële ondernemingen en instellingen in de zorg (vvt, gehandicaptenzorg, ggz, ziekenhuizen, kinderopvang en welzijn), het onderwijs en de kunsteducatie gewerkt. Ik heb zo nu en dan ook werknemers mogen bijstaan, hetgeen mij altijd heeft bevallen. Een persoonlijk belang verdedigen, kan veel voldoening geven. Naast het ‘gewone’ werk van een advocaat, heb ik mij ook bezig gehouden met de kennisbevordering van mijn cliënten door trainingen, workshops en lezingen te geven en het opleiden en begeleiden van beginnende collega’s.

Ik ben binnen het arbeidsrecht een echte specialist, die bekend is met elk deelaspect van het arbeidsrecht. Zo heb ik expertise op het gebied van individueel (disfunctioneren, botsende karakters, ontslag statutair directeur) en collectief ontslag (WMCO, WOR, Ontslagbesluit, Sociaal Plan), het opstellen van arbeidsovereenkomsten en bijzondere bedingen (zoals het proeftijdbeding, het non-concurrentiebeding en ontbindende voorwaarden). Bij geschillen over de vraag of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of wat de omvang van een arbeidsovereenkomst is, kunt u bij mij terecht. Door mijn ervaring in de zorg, ben ik bekend met de zorgcao’s en de interpretatie van de bepalingen uit die cao’s. Ook voor de problematiek omtrent zorg en arbeid (deeltijd werken, bijzondere verloven) kunt u een beroep op mij doen. Verder heb ik regelmatig te maken gehad met het in- en outsourcen van diensten, waardoor ik mij de problematiek rond de overgang van onderneming en botsende cao’s eigen heb gemaakt. Over het wijzigen en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, waarbij de OR een belangrijke rol kan spelen, kan ik u ook adviseren. Ten slotte heb ik ervaring op het gebied van het medezeggenschapsrecht (WOR).

Kortom, u kunt voor alle deelaspecten van het arbeidsrecht bij mij terecht, niet alleen voor geschillen maar ook voor kennisbevordering. Ik denk graag met u mee bij het voorkomen van geschillen en problemen en heb niet slechts mijn focus op het juridische probleem.

U zult in mij niet alleen een bekwame advocaat vinden, maar vooral een loyaal, betrouwbaar, betrokken en resultaatgericht mens. Uw belangen zal ik voorop stellen en daarvoor ga ik tot het uiterste. Mijn beloftes kom ik altijd na en u weet waar u aan toe bent met mij. Als u uw vertrouwen in mij stelt, kunt u er zeker van zijn dat ik er alles aan zal doen om dat vertrouwen waardig te zijn.

Direct contact opnemen met Mr. T.H.T.T (Thuy) Nguyen: t.nguyen@seegers-lebouille.nl