Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten die we terug vinden in verschillende nationale- en internationale wetten. Het komt er op neer dat de bedenker van een werk beschermd wordt; een ander mag zijn werk niet zomaar namaken. De bedenker heeft het “intellectuele eigendomsrecht”.

Onder intellectueel eigendomsrecht vallen:

 • auteursrecht
 • portretrecht
 • beeldrecht
 • octrooirecht
 • merkenrecht
 • handelsnaamrecht
 • tekeningen- en modellenrecht
 • naburige rechten
 • kwekersrecht
 • databankenrecht
 • halfgeleidersrecht
 • domeinnaamrecht
 • namaak

Maakt een derde gebruik van uw geregistreerde merknaam?
Gebruikt iemand anders uw handelsnaam? Wordt uw product nagemaakt?
Kopieert iemand uw stuk zonder toestemming? Of heeft u de uitvinding van de eeuw en wilt u dat niemand anders deze gaat gebruiken? Schroom niet contact op te nemen met een van de advocaten van Seegers & Lebouille.