Rechtsgebieden

Ambtenarenrecht

Bent u werkzaam bij de overheid en heeft u vragen over uw dienstverband of een (dreigend) ontslag? Bij Seegers & Lebouille kunt u terecht met al uw vragen over uw rechtspositie als ambtenaar. Het ambtenarenrecht is in feite het arbeidsrecht voor ambtenaren, voor iedereen die in de ‘openbare dienst’ werkzaam is. Meer weten >

Arbeidsrecht

Wat doet u als u een conflict heeft met uw baas of uw werknemer? Als u een werknemer wilt ontslaan? Of als u zelf ontslagen bent door uw werkgever?  Heeft u vragen over een reorganisatie of een overplaatsing naar een andere functie? Bij Seegers & Lebouille kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van het arbeidsrecht. Meer weten >

Asielrecht

Bent u vluchteling en wilt u asiel aanvragen? Seegers & Lebouille begeleiden u bij het doen van de aanvraag en behartigen uw belangen tijdens de procedure. Meer weten >

Belastingrecht

De Belastingdienst is een overheidsinstantie waar u als burger op verschillende manieren mee te maken kunt krijgen. Natuurlijk gaat het ook vaak gewoon zoals het hoort, maar omdat er veel standaard aanslagen worden opgelegd is het ook zeker niet vreemd dat er juist in bijzondere situaties vergissingen worden gemaakt. Meer weten >

Bestuursrecht

Strijd met de overheid? Raakt u verstrikt in alle regels die de overheid stelt? Wilt u weten aan welke regels dient u te voldoen? Raadpleeg dan een van de specialisten van Seegers & Lebouille voor advies op maat. Meer weten >

Burgerlijk procesrecht

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Helaas is een gerechtelijke procedure niet altijd te voorkomen. Diverse advocaten van Seegers & Lebouille zijn specialist op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Hierbij moet u denken aan vragen omtrent het leggen van conservatoir beslag, het starten van een procedure bij de Kantonrechter… Meer weten >

Contracten en verbintenissenrecht

Elke ondernemer krijgt te maken met het sluiten van contracten. Helaas
komt het vaak voor dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat. Meer weten >

Consumenten- en verbintenissenrecht

Worden afspraken niet nagekomen? Heeft u iets anders gekregen dan u verwachtte? Wordt uw rekening niet betaald?

Bij Seegers & Lebouille kunt u als ondernemer en als consument terecht. Het consumentenrecht regelt de verhouding tussen kopers en beroepsmatige verkopers. Meer weten >

Faillissementsrecht

Op het gebied van het faillissementsrecht bent u bij ons aan het juiste adres. Seegers & Lebouille kan u vertellen wat uw rechten en plichten zijn indien u te maken krijgt met een faillissement. Hierbij kunt u denken aan vragen omtrent de financiële positie van uw bedrijf en haar positie ten opzichte van leveranciers, afnemers en crediteuren. Meer weten >

Huurrecht

Het huurrecht regelt alle rechtsproblemen die ontstaan bij het verhuren en huren van woonruimte, winkelruimte en andere bedrijfsruimte. Natuurlijk kunnen daarbij de nodige conflicten ontstaan… Meer weten >

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten die we terug vinden in verschillende nationale- en internationale wetten. Het komt er op neer dat de bedenker van een werk beschermd wordt; een ander mag zijn werk niet zomaar namaken. De bedenker heeft het “intellectuele eigendomsrecht”. Meer weten >

Jeugd en jeugdstrafrecht

Worden uw kinderen uithuis geplaatst of onder toezicht gesteld door de overheid en wilt u daartegen verweer voeren? Bij Seegers & Lebouille krijgt u van advocaten op het gebied van het jeugdrecht specialistisch advies. Meer weten >

Letselschaderecht

Een ongeluk in het verkeer, een bedrijfsongeval of een medische fout kunnen uw leven in één moment compleet veranderen. Naast het lichamelijke en mentale leed van een dergelijke gebeurtenis kunnen ook de financiële gevolgen enorm zijn. Meer weten >

Medisch tuchtrecht

Wanneer u een klacht heeft over het medisch handelen van bijvoorbeeld een arts en u kunt dit in overleg met de betrokkene niet naar tevredenheid oplossen, dan kunt u het medisch handelen laten toetsen door het Medisch Tuchtcollege of u kunt naar de rechter gaan. Meer weten >

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een breed rechtsgebied waar ondernemers, groot en / of klein, vaak tegenaan lopen. Bij Seegers & Lebouille weten we hoe we met deze complexe materie moeten omgaan. Meer weten >

Personen en familierecht

U wilt scheiden en weet niet wat u moet doen? Uw partner betaalt niks voor de kinderen, waar kunt u terecht? Het antwoord op deze en tal van andere vragen vindt u bij de op het gebied van personen- en familierechts gespecialiseerde advocaten van Seegers & Lebouille. Meer weten >

Ruimtelijk bestuursrecht

Hierbij gaat het om geschillen naar aanleiding van besluiten rond bouwen.
U kunt bij ons terecht met vragen, voor juridisch advies en bijstand met betrekking tot… Meer weten >

Sociaal Zekerheidsrecht

Bij problemen met uw uitkering of dit nu een WWB-uitkering, een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een WAO/WIA-uitkering, een WAJONG-uitkering of een uitkering op grond van de Toeslagenwet is kunt u bij Seegers & Lebouille terecht. Meer weten >

Strafrecht

Moet ik meewerken aan een verhoor, wat staat me te wachten, welke straf kan er opgelegd worden? Als u verdacht wordt van een strafbaar feit heeft u vanzelfsprekend veel vragen, maar ook als slachtoffer kunt u bijstand nodig hebben…. Meer weten >

TBS

Binnenkort online
Meer weten >

Vreemdelingenrecht

Wilt u uw partner laten overkomen naar Nederland? Heeft u een probleem met uw verblijfsvergunning? Leg uw vragen voor aan de specialisten van Seegers & Lebouille. Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten (en plichten) van mensen die geen Nederlander zijn. Meer weten >