Skip to content

Tarieven en Kantoororganisatie

Tarieven

De advocaten van Seegers & Lebouille werken in beginsel op basis van een standaard uurtarief vermeerderd met 21% btw. Voorafgaand aan de opdracht worden de tarieven en de kosten besproken. Uitgangspunt daarbij is dat er voor u een goede balans zal zijn tussen de gemaakte kosten, de geleverde bijstand, het (financiële) belang en de haalbaarheid van de zaak. U ontvangt periodiek een declaratie met standaard een specificatie van de werkzaamheden zodat u op de hoogte bent en blijft van de kostenontwikkeling.

Overige kosten en Kantoorkosten

Overige kosten (zoals verschotten en kosten van leges, griffierechten, deurwaarders en deskundigen) worden altijd vooraf met u besproken.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft dan is het verstandig om uit te zoeken of uw zaak onder de dekking van de polis valt. Check tijdig of u aanspraak kunt maken op vergoeding van kosten van rechtsbijstand door uw verzekeraar en meld dit bij het eerste gesprek omdat de kosten moeten worden voorgelegd aan de verzekeringsmaatschappij ter goedkeuring.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Als uw inkomen en uw vermogen beneden de grenzen van de gefinancierde rechtsbijstand is dan komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand beslist of u recht heeft op een toevoeging.  De advocaat van Seegers & Lebouille zal namens u de toevoeging aanvragen.

Een afgegeven toevoeging betreft alleen het honorarium en de Raad voor Rechtsbijstand kan een inkomensafhankelijk eigen bijdrage vaststellen. Dit is de bijdrage die de cliënt zelf aan Seegers & Lebouille betaalt. Naast deze eigen bijdrage betaalt de cliënt bijkomende kosten zoals griffierecht, de kosten van een deurwaarder en uittreksels uit het bevolkingsregister.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Seegers & Lebouille zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Geschillencommissie Advocatuur

Seegers & Lebouille neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Privacy verklaring

Seegers & Lebouille verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening gegevensbescherming (de ‘AVG’).

In deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij dat doen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 januari 2023.

Rechtsvorm van ons kantoor

Seegers & Lebouille advocaten is een maatschap bestaande uit 12 natuurlijke personen. De maatschap werkt samen met mr. A.S. (Aldo) Blom en mr. S. Storch.

BTW nummer: NL0053.76.737B01
KvK nummer: 34368183

Rechtsgebieden register

De advocaten van Seegers & Lebouille hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden geregistreerd.

Op grond van deze registratie zijn de advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Klachtenregeling

Indien zich onverhoopt een klacht voordoet handelen wij volgens de klachtenregeling.