Skip to content

Aansprakelijkheidsrecht of schadevergoedingsrecht

De wet regelt de gevallen waarin u recht heeft op de vergoeding van uw schade.

Aan de aansprakelijkheid gaat meestal een overeenkomst of de schending van een wettelijke bepaling (of maatschappelijke norm) vooraf. Zo zijn er twee hoofdcategorieën waaruit aansprakelijkheid voortvloeit:

Aansprakelijkheid uit overeenkomst
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

In beide gevallen lijdt u schade door iets wat een ander doet of niet had mogen doen.

De wet stelt als eerste voorwaarde dat uw schade zonder het doen of nalaten van de ander niet zou zijn geleden, vervolgens is de vraag of de schade aan de ‘dader’ kan worden toegerekend en wat de hoogte van uw schade is.

Dit klinkt duidelijk, maar helaas bestaan er zoveel gedragingen, afspraken en regels dat er een groot grijs gebied bestaat. Is de gedraging of het niet doen wel in strijd met de overeenkomst of een norm waar de ‘dader’ zich aan zou moeten houden? Moet er een ingebrekestelling worden verzonden? Of had de schade op een andere manier moeten worden gemeld? Hoe duidelijk is het antwoord op de vraag of de schade inderdaad zonder deze gedraging / dit nalaten ook zou zijn ontstaan? En als deze vragen zijn beantwoord, kan de ‘dader’ zich niet op overmacht of een uitsluiting van aansprakelijkheid beroepen om de toerekening van de schade aan hem of haar te voorkomen?

Het verbintenissenrecht, waarvan het aansprakelijkheidsrecht onderdeel uitmaakt, is een complex rechtsgebied waarop het zinvol is om al in een vroeg stadium uw juridische positie te bepalen en te voorkomen dat er stappen worden overgeslagen waardoor u uw aanspraak op schadevergoeding mogelijk niet geldend kunt maken. Met al uw vragen over Aansprakelijkheidsrecht of schadevergoedingsrecht kunt u terecht bij de specialisten van Seegers & Lebouille.