Privacy statement Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Inleiding

De maatschap Advocatenkantoor Seegers & Lebouille is een verwerkingsverantwoordelijke. Wij respecteren uw privacy, en uw persoonsgegevens worden zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk behandeld. Dit privacy statement is op u van toepassing indien u onze website www.seegers-lebouille.nl of www.senl.eu bezoekt, indien u gebruik maakt van het contactformulier en indien u op een andere wijze met ons contact opneemt.
Tevens is dit privacy statement van toepassing indien u een overeenkomst van opdracht aangaat met één van onze advocaten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen die in dit privacy statement zijn vermeld en voor de doelen die met u zijn overeengekomen. Wij zullen uw gegevens niet met anderen delen zonder dat u hiervan kennis heeft.

Contactgegevens

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

t.a.v. Mw. Mr. M.M. Altena-Staalenhoef

Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam
Tel: 020 – 420 08 88
E: advocaten@seegers-lebouille.nl

Voor specifieke vragen aangaande uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met mw. Mr. M.M. Altena-Staalenhoef via m.altena@seegers-lebouille.nl

Doeleinden en soorten persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u deze aan ons verstrekt als u contact met ons opneemt. Via het contactformulier gaat dit om in ieder geval uw naam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer, alsmede overige informatie die u aan ons verstrekt.

Indien u een overeenkomst van opdracht aangaat, verwerken wij standaard de volgende persoonsgegevens: namen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadressen, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie.

Voor onze dienstverlening is het vaak noodzakelijk om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, met het oog op het – namens u – instellen van rechtsvorderingen of starten van juridische procedures. Deze bijzondere persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behoudens in het geval dat u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om met u te kunnen corresponderen, voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst, voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van of adviseren over een rechtsvordering en indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen waaraan wij bij de uitoefening van ons beroep gebonden zijn.

Delen met derden en beveiliging

Wij maken gebruik van derde partijen die namens het kantoor persoonsgegevens verwerken. Dit gaat bijvoorbeeld om hosting partijen en leveranciers van onze IT-systemen. Het kantoor selecteert deze partijen zorgvuldig en maakt afspraken over bijvoorbeeld de beveiliging van persoonsgegevens.

Daarnaast worden persoonsgegevens, uitsluitend met uw toestemming, doorgegeven aan bijvoorbeeld aan de Raad voor Rechtsbijstand in verband met het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) of aan rechtbanken en deurwaarders in verband met het starten van een procedure.

Uw persoonsgegevens worden beveiligd volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Uw persoonsgegevens in verband met het bezoeken van onze website

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Meer informatie over het privacy-beleid van Google vindt u op de volgende website: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Het gebruik van cookies dient uitsluitend om zorg te dragen voor een goede (technische) werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies via de instellingen van uw internetbrowser. Daarnaast kunt u via uw browserinstellingen alle eerder opgeslagen informatie uit uw browser verwijderen.

Uw rechten als betrokkene

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook kunt u uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor.

Wij merken op dat deze rechten niet absoluut zijn. Uw eventuele verzoek al worden afgewogen tegen onder meer de gerechtvaardigde belangen van ons kantoor, onze cliënten of derden.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, of indien u een verzoek als voornoemd wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met mw. mr. M.M. Altena-Staalenhoef via m.altena@seegers-lebouille.nl.

Indien wij niet samen tot een oplossing komen, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons