Skip to content

Consumenten en verbintenissenrecht

Worden afspraken niet nagekomen? Heeft u iets anders gekregen dan u verwachtte? Wordt uw rekening niet betaald?

Bij Seegers & Lebouille kunt u als ondernemer en als consument terecht. Het consumentenrecht regelt de verhouding tussen kopers en beroepsmatige verkopers. U heeft hiermee elke dag opnieuw te maken: als u gas en licht heeft, als u een abonnement voor telefonie, internet of een krant heeft of als u een computer, auto of een boek koopt telkens gaat u een overeenkomst aan op grond waarvan u een bedrag betaalt en u daarvoor een bepaalde prestatie terug mag verwachten.

Wordt aan de verwachtingen niet voldaan of worden afspraken niet nagekomen dan is er sprake van wanprestatie en heeft u recht op nakoming van de afspraken, ontbinding van de overeenkomst en/of vergoeding van de schade.

Als consument bent u veelal gebonden aan de kleine lettertjes, de algemene voorwaarden, bij de overeenkomst. De vraag is dan of de gehanteerde voorwaarden niet in strijd zijn met de wet en op grond daarvan kunnen worden vernietigd.