Arbeidsrecht

Wat doet u als u een conflict heeft met uw baas of uw werknemer? Als u een werknemer wilt ontslaan? Of als u zelf ontslagen bent door uw werkgever?  Heeft u vragen over een reorganisatie of een overplaatsing naar een andere functie?

Bij Seegers & Lebouille kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Het bepaalt bijvoorbeeld de regels voor de arbeidsovereenkomst, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het loon, werktijden, werkzaamheden etc. Het arbeidsrecht omvat ook de regels over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, het ontslagrecht.

Om u een indruk te geven van de arbeidsrechtelijke problemen die zich kunnen voordoen, kort enkele voorbeelden.

U bent werknemer

Dreigend ontslag, ziekmelding & reïntegratie

Als werknemer kunt u geconfronteerd worden met een dreigend ontslag, een geschil over de hoogte van uw loon of onduidelijkheid over uw contract en de arbeidsvoorwaarden. Ook komt het regelmatig voor dat er een geschil ontstaat rond ziekmelding en reïntegratie of over de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt bent.

Wat zijn in deze gevallen uw rechten? Mag de werkgever uw loon inhouden, kunt u weigeren ander werk te accepteren als u dat niet passend vindt, waar moet u zich tegen ontslag verweren?

U bent werkgever

Arbeidsconflicten & ontslag

Als werkgever kunt u te maken krijgen met het arbeidsrecht als er bijvoorbeeld een conflict is met een werknemer die u wilt ontslaan omdat hij niet goed functioneert. Of u heeft een werknemer die zich veelvuldig ziek meldt en de reïntegratieafspraken niet nakomt. Ook kan er een geschil ontstaan rond arbeidsvoorwaarden en de inhoud van een arbeidscontract.

Wat valt onder uw verantwoordelijkheid en plicht als werkgever en wat niet? Hoe kunt u een arbeidsconflict voorkomen en hoe stelt u een beëindigingovereenkomst op?

Wij staan u graag bij en bieden professionele rechtshulp bij deze arbeidsrechtelijke vragen en problemen.