Contracten- of overeenkomstenrecht

Een contract, of een overeenkomst, kan in de meeste gevallen zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Daarbij kunt u denken aan de afspraak om iets te kopen, iets te leveren, voor iemand een opdracht uit te voeren of bijvoorbeeld als makelaar te bemiddelen tussen twee personen/bedrijven. 

Een overeenkomst komt tot stand als de ene partij het aanbod van de andere partij aanvaard.
In verre weg de meeste gevallen zijn de afspraken duidelijk en levert de uitvoering (nakoming) daarvan geen problemen op.

Als er echter wel onduidelijkheid is over de gemaakte afspraken of als niet, of slechts gedeeltelijk, wordt gedaan wat er werd afgesproken, dan komt al snel de vraag op waar u recht op heeft? Kunt u de andere partij dwingen om alsnog na te komen, kunt u zelf weigeren om na te komen (uw verplichting opschorten) of kunt u de overeenkomst wellicht ontbinden en heeft u recht op schadevergoeding ?

Er bestaan veel verschillende contracten en in sommige gevallen is het lastig te achterhalen wat er werd afgesproken en wat de bedoeling van partijen is geweest. Indien u behoefte heeft aan bijstand van een advocaat, dan gaan onze advocaten graag met u na wat uw rechten zijn en hoe u uw recht kunt halen.

Met al uw vragen over Contracten- of overeenkomstenrecht kunt u terecht bij de specialisten van Seegers & Lebouille