Erfrecht

Als u te maken krijgt met het overlijden van een naaste, dan zult u op enig moment samen met de andere nabestaanden en erfgenamen de nalatenschap moeten afwikkelen. In veel gevallen lukt het de nabestaanden om dit zoveel mogelijk in harmonie en in de geest van de overledene te doen. Soms is de afwikkeling lastig vanwege onder meer fiscale redenen, omdat er vermogen in het buitenland is of omdat er nabestaanden zijn die geen erfgenaam zijn (een onterving) of derden aanspraken hebben. In die gevallen kan een advocaat worden ingeschakeld die samen met u en de nabestaanden en erfgenamen zoekt naar een passende afwikkeling van de nalatenschap. In het geval dat u niet lukt om er onderling uit te komen, dan kan een advocaat ingeschakeld worden als mediator / bemiddelaar met verstand van zaken. De advocaat kan u allen informeren en begeleiden bij het proces van afwikkelen. Ook kan de advocaat zo nodig u als nabestaande en/of erfgenaam adviseren en uw belangen behartigen als het tot een procedure komt.

U contact met ons opnemen als u te maken heeft met persoonlijke conflicten en wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld:

  • uw positie als erfgenaam
  • de legitieme portie bij een onterving of als er een langst levende echtgenoot is
  • de vereffening van de nalatenschap
  • een conflict met de vereffenaar
  • het uitoefenen van wilsrechten
  • de afwikkeling van een nalatenschap op basis van een testament
  • een conflict met de executeur