Huurrecht

Het huurrecht regelt alle rechtsproblemen die ontstaan bij het verhuren en huren van woonruimte, winkelruimte en andere bedrijfsruimte. Natuurlijk kunnen daarbij de nodige conflicten ontstaan…

De specialisten van Seegers & Lebouille staan verhuurders en huurders bij met vraagstukken op het gebied van het huurrecht. Zij zijn volledig op de hoogte van de vaak strenge dwingende regels van de wet en de uitzonderingen die daarop in de rechtspraak worden gemaakt. Dit is in het huurrecht van groot belang omdat de wet de afspraken, die u in de huurovereenkomst maakt, terzijde kan stellen.

Voor uw rechtspositie maakt het een groot verschil of u huurder bent van woonruimte of van
bedrijfsruimte. Het kan zelfs zo zijn dat u huurder bent van woonruimte, terwijl het contract vermeldt dat het bedrijfsruimte betreft. Als u huurder bent van bedrijfsruimte is nog van belang wat de aard van de bedrijfsruimte is omdat ook binnen het  bedrijfsruimterecht sterk verschillende wettelijke bepalingen bestaan, waarvan de toepasselijkheid afhankelijk is van de
vraag om wat voor bedrijfsruimte het gaat. Bent u huurder of verhuurder van winkel of horecabedrijfsruimte of gaat het om kantoor of opslagruimte?

Bij een conflict tussen huurders en verhuurders kan het bijvoorbeeld gaan om de betaling van de huur, de vraag of de huurder in de woning woont, de hoogte van de huurprijs of de beëindiging van de huurovereenkomst.

U kunt ook juridische bijstand nodig hebben als:

  • uw verhuurder weigert noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren,
  • u woningruil wilt maar de verhuurder toestemming weigert
  • u een huurovereenkomst bent aangegaan onder de noemer “tijdelijke huurovereenkomst” en er wordt opgezegd
  • u als verhuurder een noodzakelijke verbouwing wilt realiseren maar de huurder weigert medewerking of
  • u een tijdelijke huurovereenkomst zou willen aangaan
  • u uw bedrijf wilt overdragen maar de verhuurder weigert in te stemmen met indeplaatsstelling van de nieuwe eigenaar in uw plaats als huurder.

Onze advocaten beschikken over een ruime juridische ervaring in geschillen met huurders en verhuurders. Seegers & Lebouille is aangesloten bij Huurgeschil.nl en mr. E. Swart is aangesloten bij de Vereniging voor Huurrecht Advocaten.