Skip to content

Huurrecht

Het huurrecht regelt alle rechtsproblemen die ontstaan bij het verhuren en huren van woonruimte, winkelruimte en andere bedrijfsruimte. Natuurlijk kunnen daarbij de nodige conflicten ontstaan.
De specialisten van Seegers & Lebouille staan huurders en verhuurders bij met vraagstukken op het gebied van het huurrecht. Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de vaak strenge dwingende regels (regels die voorgaan op onderling gemaakte afspraken) uit de wet en de uitzonderingen die daarop in de rechtspraak worden gemaakt.
Bij een conflict tussen huurders en verhuurders kan het bijvoorbeeld gaan om de betaling van de huur, betaling van servicekosten, gebreken en/of schade aan de het gehuurde, de hoogte van de huurprijs of de beëindiging van de huurovereenkomst.

Voor uw rechtspositie maakt het een groot verschil of u huurder/verhuurder bent van woonruimte, van bedrijfsruimte (kort gezegd: winkels, horeca en ambachten) of van zogenaamde “overige bedrijfsruimte” (denk aan: kantoren en opslag). Juist omdat de regels die moeten worden toegepast afhankelijk zijn van het soort ruimte dat u huurt of verhuurt, is de juridische kwalificatie essentieel. Soms is dat eenvoudig maar lang niet altijd geeft het huurcontract een goed beeld van de juridische werkelijkheid; het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u huurder bent van woonruimte maar dat in het huurcontract iets anders staat vermeld. Of dat u een winkel huurt maar er een overeenkomst is gesloten voor overige bedrijfsruimte.
U kunt bijvoorbeeld ook juridische bijstand op het gebied van het huurrecht nodig hebben als:

  • u als huurder of verhuurder een huurovereenkomst wilt aangaan of beëindigen (denk onder meer aan een vordering tot ontruiming op grond van een tekortkoming, bijvoorbeeld een huurachterstand, het veroorzaken van overlast en/of het aanwezig hebben van hennep)
  • u te maken krijgt met een indeplaatsstelling (het in het gehuurde gevoerde bedrijf wordt overgedragen)
  • u woningruil wilt maar de verhuurder toestemming weigert
  • u medehuurder wilt worden of de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder (bijvoorbeeld een ouder) wilt voortzetten en de verhuurder weigert dit
  • er sprake is van kamerhuur/verhuur en discussie ontstaat over bijvoorbeeld het beleid hieromtrent van de Gemeente Amsterdam
  • uw verhuurder weigert noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren en/of gebreken te verhelpen
  • u als verhuurder het gehuurde wilt verbouwen maar uw huurder reageert niet op uw voorstel of gaat niet akkoord met uw voorstel
  • uw verhuurder meent dat u niet zelf in uw woning woont (onderverhuur)

Onze advocaten (de heer Arend Bouwman, mevrouw Lieselotte Hellinga, mevrouw Dilek Karpuz en mevrouw Emma Swart) beschikken over een ruime juridische ervaring in geschillen tussen huurders en verhuurders.
Al onze huurrechtadvocaten houden hun kennis en contacten actueel door permanente educatie op dit rechtsgebied te volgen en deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (werkgroep Huurrecht).
Mevrouw E. Swart heeft de specialisatie opleiding van de Vereniging voor Huurrecht Advocaten gevolgd.
Seegers & Lebouille is aangesloten bij Huurgeschil.nl.