Mediation

U heeft een geschil en wilt er graag uitkomen zonder advocaten. U wilt liever geen procedure bij de rechtbank. Dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Mediation houdt in dat u samen in overleg en onder begeleiding van een mediator probeert uw geschil op te lossen, rekening houdend met alle belangen die er spelen. De mediator leidt het gesprek en zorgt ervoor dat u beide goed geïnformeerd bent, een mediator is dus ook een gezamenlijke juridische adviseur die u uitlegt wat uw rechten en plichten zijn mocht het tot een procedure komen. De mediator zorgt ervoor dat ieders belang op tafel ligt en dat beide partijen worden gehoord en dat u samen tot een oplossing komen die recht doet aan ieders belang. Niet de mediator neemt de beslissing, die neemt u samen.
Als het om hele specifieke zaken gaat, is het goed denkbaar dat binnen de mediation een deskundige wordt aangewezen, bijvoorbeeld een makelaar, een arbeidsre-integratiedeskundige, een actuaris of fiscalist. Diegene kan zijn kennis neutraal delen, zodat u beide goed geïnformeerd bent en een weloverwogen beslissing kunt nemen.
In mediation staan de belangen van partijen centraal en is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen op tot een oplossing te komen. Mediation heeft als voordeel dat er vele malen sneller een oplossing kan worden bereikt dan bij een procedure. Mediation is ook vele malen goedkoper dan het voeren van een hele procedure en eventueel nog een hoger beroep. Dit kan soms wel 50% van de kosten schelen. Daarnaast is de oplossing voorstelbaar omdat u die zelf bepaalt en worden de afspraken beter nagekomen dan uitspraken van rechters. Dat heeft als bijkomend voordeel dat u na een procedure niet nog een incasso traject moet starten. Nog een groot voordeel is dat de uitkomst van mediation voorspelbaarder is dan een gerechtelijke procedure: u bent er immers zelf bij betrokken en kan daarna verder!

U kunt contact met ons opnemen voor mediation bij:

Personen- en familierecht (zoals echtscheiding, omgangsregeling, alimentatie, boedelverdeling etc.)
Erfrecht
Huurrecht (burenruzies)

Als sprake is van een moeilijke verstandhouding, dan kunt u ook kiezen voor een duo-mediation zodat er telkens twee mediators bij de mediation zijn betrokken. Op deze manier wordt ieders belang door twee mediators gewaarborgd.