Mediation

U heeft een conflict en wilt er graag uitkomen zonder advocaten en u wilt al helemaal geen procedure bij de rechtbank. Dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Mediation houdt in dat u beide in overleg en onder begeleiding van een mediator probeert uw conflict op te lossen, rekening houdend met de wederzijdse belangen. Niet de mediator neemt de beslissing, die neemt u zelf. Als het om hele specifieke zaken gaat, is het goed denkbaar dat binnen de mediation een deskundige wordt aangewezen, bijvoorbeeld een makelaar, een arbeidsre-integratiedeskundige, een actuaris of fiscalist. Diegene kan zijn kennis neutraal delen, zodat u beide goed geïnformeerd bent en een weloverwogen beslissing kunt nemen.

In mediation staan de belangen van partijen centraal en is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen op tot een oplossing te komen. Mediation heeft als voordeel dat er sneller een oplossing kan worden bereikt die voor iedereen goed werkt. Vaak is het veel goedkoper dan een procedure bij de rechter. Ook worden de afspraken meestal beter nagekomen dan de vonnissen van een rechter. Nog een groot voordeel is dat de uitkomst van mediation voorspelbaarder is dan een gerechtelijke procedure: u bent er immers zelf bij betrokken!

U kunt contact met ons opnemen als u te maken heeft met zakelijke of persoonlijke conflicten op het terrein van

Arbeidsrecht
Ambtenarenrecht
Personen- en familierecht (zoals echtscheiding, omgangsregeling, alimentatie, boedelverdeling etc.)
Erfrecht
Huurrecht (burenruzies)

Als sprake is van een moeilijke verstandhouding, dan kunt u ook kiezen voor een duo-mediation zodat er telkens twee mediators bij de mediation zijn betrokken. Op deze manier wordt ieders belang door twee mediators gewaarborgd.