Onrechtmatige daad

De definitie van de onrechtmatige daad is uit een aantal verschillende elementen opgebouwd. Zo gaat het altijd om:

  1. een doen of nalaten van een (rechts)persoon;
  2. dit doen of nalaten is een overtreding van een regel (uit de wet, lagere regelgeving of een maatschappelijke norm);
  3. waarbij er als gevolg van deze overtreding schade bij iemand anders ontstaat;
  4. de regel die werd overtreden strekt tot bescherming tegen het soort schade als de schade die zich voordeed; en
  5. de schade kan aan de ‘dader’ worden toegerekend.

Pas als aan al deze vereisten is voldaan dan is er sprake van een verplichting om de schade die door de onrechtmatige gedraging (of het nalaten) werd geleden te vergoeden. 

Als iemand zich onrechtmatig gedraagt zijn er een manieren om te zorgen dat de ‘dader’ daarmee stopt, zo kun je aan de rechter te vragen om dit gedrag te verbieden of juist te bevelen dat de ander iets onderneemt. 

De rechter kan zorgen dat de ander dit dan ook daadwerkelijk doet door te bepalen dat het vonnis in de plaats komt van de handtekening van de betrokkenen of door een dwangsom (boete) op het niet nakomen van het vonnis te stellen. 

Als u het slachtoffer bent van een onrechtmatige daad of u daarvan door een ander wordt beschuldigd is het verstandig om deskundig advies in te winnen bij een van de advocaten van Seegers & Lebouille die werkzaam zijn op dit rechtsgebied.