Personen en familierecht

U wilt scheiden en weet niet wat u moet doen? Uw partner betaalt niks voor de kinderen, waar kunt u terecht? Het antwoord op deze en tal van andere vragen vindt u bij de op het gebied van personen- en familierechts gespecialiseerde advocaten van Seegers & Lebouille.

Het personen en familierecht bevat alle juridische aspecten van persoonlijke menselijke relaties. Iedereen heeft er in zijn leven mee te maken, bijvoorbeeld bij samenwonen, trouwen of de geboorte van een kind. Of bij een scheiding…. Maar ook zaken als wijziging van de voor- of achternaam en ondercuratelestelling van handelingsonbekwame personen zijn in het personen- en familierecht geregeld.

U kunt contact met ons opnemen als u te maken heeft met persoonlijke conflicten en wanneer u vragen heeft over:

  • echtscheiding
  • ontbinding van een geregistreerd partnerschap
  • ouderlijk gezag, omgang en informatie- en consultatieplicht met betrekking tot de kinderen
  • partner- en kinderalimentatie
  • boedelscheiding of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
  • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen
  • internationale en verblijfsrechtelijke gevolgen van huwelijk, echtscheiding en kinderen
  • naamwijziging
  • (stiefouder)adoptie
  • curatele, beschermingsbewind, mentorschap.

Wij adviseren, bemiddelen en procederen bij zaken rond huwelijk, samenwonen, scheiding, geboorte en overlijden.

Mediation

We zijn voorstander van mediation: bemiddeling bij conflicten buiten de rechtszaal. Zo mogelijk begeleiden wij partijen om tot een gezamenlijk gedragen oplossing van het conflict te komen. Mediation is veelal een betere manier om tot een oplossing van een (dreigend) geschil te komen dan de vaak langdurige juridische procedures.