Vreemdelingenrecht

Krijgt u te maken met vreemdelingenrecht? Dan is het verstandig een vreemdelingenrechtadvocaat in te schakelen die u kan adviseren en uw belangen kan behartigen.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om zelf uw belangen te behartigen. Het inschakelen van een vreemdelingenrechtadvocaat is niet wettelijk verplicht. Wel is het ten zeerste aan te raden, vanwege de complexiteit van het Nederlandse- en het internationaalrechtelijke rechtssysteem. Wanneer u in vreemdelingenbewaring gesteld bent is dat anders. U bent gedetineerd en heeft uiteraard wel een vreemdelingenadvocaat nodig.

Een vreemdelingenadvocaat is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en het asielrecht en kent dan ook alle toepasselijke wetten en bijbehorende verplichtingen. Met een vreemdelingenrechtadvocaat heeft u de meeste kans op een eerlijk proces en een succesvolle afloop.
Vreemdelingenrecht is te onderscheiden in drie gebieden,
• asiel- en vluchtelingenrecht
• regulier vreemdelingenrecht
• vreemdelingenbewaring.
Voor al deze rechtsgebieden kunt u bij ons terecht.

Asiel- en vluchtelingenrecht.

Indien u asiel wil aanvragen dan moet u dit binnen 48 uur doen. Als u langer wacht, kan de IND dit tegen u gebruiken. U kunt altijd indien u dat wenst – na aanmelding – op gesprek komen voor advies.

Aanmelden doet u in het aanmeldcentrum in Ter Apel, Groningen. U wordt daar dan geregistreerd en krijgt onderdak. Op grond van de wetgeving moet een aanvraag binnen zes maanden afgehandeld zijn maar deze termijn wordt vaak niet gehaald. Het duurt vaak lang voordat een zaak in behandeling genomen wordt. Wanneer het zover is kan het wel snel gaan.

De behandeling begint met een voorlichtingsgesprek met een asielrechtadvocaat. Vier werkdagen later is er een eerste gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst ( IND). Dit eerste gesprek gaat over het verloop van uw reis, uw identiteitspapieren, uw woonplaats, uw religie en uw familie. Het gesprek wordt op papier gezet en een dag later door uw advocaat met u besproken. De volgende dag volgt het tweede gesprek en vraagt de IND u waarom u gevlucht bent. Ook dit wordt op papier gezet en een dag later door uw asielrechtadvocaat met u besproken. De dag daarna hoort u of u een verblijfsvergunning asiel krijgt.

Beroep.

Wanneer de vergunning geweigerd wordt zal uw advocaat beroep voor u instellen bij de rechtbank en een voorlopige voorziening aanvragen om uitzetting te voorkomen.

Asielrechtadvocaat.

Wanneer u zich in Ter Apel aanmeld wordt u in contact gebracht met een advocaat die gespecialiseerd is in het asielrecht en u bijstaat. U kunt ook zelf een advocaat inschakelen en kiezen voor een van onze in het asielrecht gespecialiseerde advocaten. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Regulier vreemdelingenrecht.

Wanneer u vragen heeft over:
• het indienen van een aanvraag voor verblijf bij partner;
• het indienen van een aanvraag voor verblijf als zelfstandige;
• de te volgen procedure wanneer de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor uw partner is afgewezen en u in bezwaar of beroep wilt;
• de aanvraag van een visum kort verblijf;
• een afgewezen visum kort verblijf (toeristenvisum) voor familie/vrienden;
• het indienen van een aanvraag voor verblijf bij een Nederlands kind op grond van “Chavez”;
• het verblijven bij een partner afkomstig uit een ander land dat lid is van de Europese Unie;
• uw verblijfsvergunning na het verbreken van uw relatie;
• een voornemen tot intrekking van uw verblijfsvergunning;
• een ongewenstverklaring of een inreisverbod;
• het indienen van een aanvraag naturalisatie of het procederen tegen een afgewezen aanvraag om naturalisatie;
• het inburgeringsexamen;
• het indienen van een aanvraag op medische gronden;
• verlenging van uw vergunning tot verblijf;
• etc.
kunt u terecht bij een van onze vreemdelingenrechtadvocaten.

Bezwaar of beroep.

Indien u een beslissing hebt ontvangen waarmee u het niet eens bent, bespreken onze advocaten met u de mogelijkheid van een bezwaarschriftprocedure. In sommige situaties kan er vóór een definitieve beslissing nog een zienswijze worden ingediend. Ook daarbij kunt u bijstand van een advocaat verzoeken. In situaties waarin een bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kan een beroepsprocedure worden gestart. In dat geval zal de advocaat namens u een beroepsprocedure starten bij de rechtbank en indien nodig een voorlopige voorziening om uitzetting te voorkomen. In sommige gevallen is hoger beroep nodig bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Termijnen.

In de beslissing van de IND, de visadienst of de vreemdelingendienst staat altijd binnen hoeveel dagen of weken u in bezwaar of beroep kunt gaan. Dit heet de bezwaartermijn. De termijn gaat lopen vanaf de datum die boven de brief staat en soms vanaf de datum dat de vreemdelingenpolitie de beslissing aan u uitgereikt heeft. Let dus goed op en neem zo snel mogelijk contact op met een van onze vreemdelingenrechtadvocaten.

Vreemdelingenbewaring.

Bent u aangehouden door de politie, in vreemdelingenbewaring gesteld en zit u vast? Dan wilt u weten hoe lang u vast moet zitten, wat u tegen de beslissing dat u vast zit kunt doen, wanneer u voor de rechter komt en hoe u contact kunt opnemen met bijvoorbeeld uw familie. Geef dus bij de vreemdelingenpolitie aan dat u een vreemdelingenrechtadvocaat wil inschakelen. Een vreemdelingenrechtadvocaat informeert u over de gang van zaken tijdens de periode dat u vast zit, zorgt er voor dat uw zaak zo snel mogelijk door een rechter beoordeeld wordt en doet er alles aan de periode van detentie zo kort mogelijk te laten zijn.
Ook is het mogelijk dat aan u, op het moment dat u in bewaring wordt gesteld, een terugkeerbesluit, een inreisverbod of een ongewenst verklaring wordt opgelegd. Uw vreemdelingenrechtadvocaat zal namens u in beroep te gaan tegen dit besluit.

Is een vreemdelingenrechtadvocaat duur?

Een vreemdelingenrechtadvocaat hoeft niet duur te zijn. Wanneer u een laag inkomen hebt, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw vreemdelingenrechtadvocaat vraagt voor u een zogenaamde toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand deze toevoeging verleent, hoeft u doorgaans alleen een eenmalige eigen bijdrage te betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rechtsbijstand.nl. Daarnaast wordt in procedures die bij de rechtbank spelen griffierecht in rekening gebracht (https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx).

Wanneer uw inkomen hoger is dan de normen die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert of wanneer het om advies over een aanvraag van een verblijfsvergunning gaat zal geen toevoeging worden verstrekt. Uw vreemdelingenrechtadvocaat maakt dan afspraken met u over de kosten die in dat geval in rekening gebracht worden.