VvE of appartementsrecht

Veel eigenaars of bestuurders van de VvE hebben vragen over hun rechten en verplichtingen en de verplichtingen van de VvE. Bij Seegers & Lebouille kunt u voor deskundig advies over VvE-zaken terecht.

Bij de koopovereenkomst werden u de splitsingsakte en het Modelreglement overhandigd: u bent lid geworden van een Vereniging van Eigenaars, de VvE. In de grotere steden zijn veelal complexen gebouwd die in de loop der jaren zijn gesplist in afzonderlijke appartementsrechten. Om te zorgen dat de gezamenlijk delen (het casco, de gangen en de entrees) in goede staat blijven heeft de wetgever de VvE bedacht. De Vereniging van Eigenaar dient ervoor om te waken voor het collectief belang van alle eigenaars en draagt de zorg voor het onderhoud van en de gezamenlijke kosten voor het complex. Om die reden worden door de VvE servicekosten in rekening gebracht aan de individuele eigenaars van de appartementsrechten.

Met al uw vragen over VvE-recht kunt u bij Seegers & Lebouille terecht. Zo kunt u denken aan individuele vragen: wat te doen als u een appartementsrecht heeft gekocht en de kozijnen worden onderhouden? U bent het niet eens met een besluit van de Algemene Leden vergadering, kunt u daar nog iets aan doen? Welke verplichtingen heeft u als lid van de VvE?

Maar ook als bestuurder van de VvE kunt u geconfronteerd worden met vragen: wat kunt u doen als een appartementsgerechtigde niet wil meewerken aan noodzakelijk onderhoud? Hoe kunt u voorkomen dat de grooteigenaar alleen haar eigen belang laat meewegen in een stemming? Hoe kan een splitsingsakte worden gewijzigd?