Slachtofferrecht

Wanneer iemand een overtreding of misdrijf heeft gepleegd, is er vaak ook een slachtoffer. Slachtoffers kunnen ook gebruik maken van de bijstand van een slachtofferadvocaat. De slachtofferadvocaat bereidt u zo goed mogelijk voor op wat komen gaat. Ook is het in een aantal gevallen mogelijk om voorafgaand aan de zitting in gesprek te gaan over de zaak met de behandelend officier van justitie, het zogenaamde ‘slachtoffergesprek’ of ‘officiersgesprek’. De slachtofferadvocaat helpt u verder met – wanneer u schade geleden heeft – het indienen van een verzoek tot schadevergoeding (voegingsformulier). De rechter beslist bij de einduitspraak of het verzoek tot schadevergoeding wordt toegewezen. Tenslotte kunt u bij bepaalde strafbare feiten als slachtoffer gebruik maken van het spreekrecht tijdens de zitting. Uw slachtofferadvocaat gaat mee naar de zitting zodat u niet alleen hoeft en kan ook namens u het woord voeren.

Wordt de verdachte niet vervolgd (sepot)?

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit en heeft de officier van justitie besloten de verdachte niet te gaan vervolgen? Dan kan de slachtofferadvocaat voor u een verzoek indienen bij het gerechtshof (verzoek 12 Sv). Het gerechtshof zal dan oordelen of het Openbaar Ministerie de verdachte alsnog moet gaan vervolgen.