Jeugdrecht

Wordt je als minderjarige tussen de 12 en 18 jaar verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Is er een verzoek ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing ingediend? Dan krijg je te maken met het jeugdrecht. Het jeugdrecht bestaat uit een strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel.
Minderjarigen nemen een speciale positie in binnen het recht. Voor hen gelden bijzondere rechten en regels. Als je als minderjarige in aanraking komt met het recht is dat bovendien een stressvolle gebeurtenis. Zowel de minderjarige als ouders komen vaak met veel vragen te zitten. Het is voor minderjarigen die in aanraking komen met het recht daarom van belang om in contact te komen met een advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht. Zij hebben regelmatig jeugdzaken in behandeling en kennen de verschillende instellingen en procedures. Onze jeugdrechtadvocaten kunnen al jouw vragen beantwoorden en jou bijstaan bij de verdediging mocht dat nodig zijn. Ook ouders kunnen zich laten bijstaan door een van onze jeugdrecht- advocaten.

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht bevat bijzondere regels, voorwaarden en straffen voor minderjarigen van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd. Doel van het jeugdstrafrecht is het beschermen van de maatschappij tegen jeugddelinquentie en algemeen normafwijkend gedrag van jongeren. Aangezien dit grote gevolgen kan hebben voor de toekomst is het van groot belang in dergelijke procedures te worden bijgestaan door een advocaat met specifieke deskundigheid op dit rechtsgebied. Bij onze jeugdrechtadvocaten kunnen zowel de minderjarigen als de ouders terecht als er vragen zijn op het gebied van het jeugdstrafrecht. Onze jeugdrechtadvocaten kunnen jou bijstaan als je een oproep van de politie hebt gekregen om als verdachte gehoord te worden, als je een strafbeschikking hebt gekregen van de officier van justitie, als je voor de kinderrechter moet verschijnen, als je een oproep hebt gekregen voor een afdoening op een zogenaamde TOM-zitting bij de officier van justitie, vragen over schadevergoeding die gevorderd wordt, het afstaan van dna, problemen met een verklaring omtrent gedrag etc.

Civiele Jeugdrecht

Het civiele jeugdrecht heeft betrekking op minderjarigen onder de 18 jaar die vanwege ernstige opgroei –en opvoedingsproblemen te maken krijgen met ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of beëindiging van het ouderlijk gezag. Hier is vaak de Raad voor de Kinderbescherming bij betrokken. Doel van het civiele jeugdrecht is het beschermen van de minderjarige tegenover de maatschappij, ook wel kinderbescherming genoemd. Dit kan aanleiding geven tot inmenging in het gezinsleven en het nemen van kinderbeschermingsmaatregelen. Een minderjarige hoort er in zulke situaties niet alleen voor te staan. Aan de andere kant mogen ook de rechten van de ouders niet uit het oog worden verloren als zij geconfronteerd worden met deze vaak zeer ingrijpende gebeurtenissen. Onze jeugdrechtadvocaten kunnen zowel de belangen van de minderjarige als die van de ouders behartigen.