Jeugdrecht

Worden uw kinderen uithuis geplaatst of onder toezicht gesteld door de overheid en wilt u daartegen verweer voeren? Bij Seegers & Lebouille krijgt u van advocaten op het gebied van het jeugdrecht specialistisch advies.

De overheid heeft om kinderen te beschermen de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg opgericht. Als ouder kunt u bij deze instanties aankloppen voor hulp en bijstand bij de opvoeding van uw kinderen, maar als er het vermoeden is dat uw kinderen iets te kort komen dan zullen deze instantie zelf actie ondernemen om de kinderen te beschermen.

Jeugdstrafrecht

In sommige gevallen wordt de benodigde hulp dan snel geboden maar soms bent u het met de vermoeden van de instanties helemaal niet eens en wilt u verweer voeren. Omdat u sterk wilt staan als u probeert het beste voor uw kinderen te doen is het goed u te laten adviseren en bijstaan door specialisten op het gebied van het jeugdrecht. Zij bespreken met u de procedures en gaan zo nodig met u mee naar de rechtbank om samen met u uw kant van de zaak helder naar voren te brengen.

Jongeren worden eveneens betrokken in het strafrecht. Het Openbaar Ministerie kiest er dan voor om een straf te eiser tegen een minderjarige omdat deze verdacht wordt van een strafbaar feit. Aangezien dit grote gevolgen kan hebben voor de toekomst is het van groot belang in dergelijke procedures te worden bijgestaan door een advocaat met specifieke deskundigheid op dit rechtsgebied.