Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een groot rechtsgebied dat alle verplichtingen om iets te doen of te laten van mensen ten opzichte van elkaar regelt. Een verplichting (verbintenis) kan inhouden dat je iets moet doen of juist dat je iets niet mag doen.

Verbintenissen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Soms zijn verbintenissen gebaseerd op een (schriftelijke) afspraak met iemand anders. In dat geval wordt het rechtsgebied contractenrecht of overeenkomstenrecht genoemd en soms zijn verbintenissen gebaseerd op de wet (denk aan privacywetgeving, burenrecht of aan de wettelijke verplichting om schade te vergoeden.

Vaak worden de in contracten gemaakte afspraken aangevuld door de wet. Je wordt vaak aanvullend beschermd door de wet, onder meer als je als consument of als particulier iets koopt of een afspraak met een aannemer, leverancier of een dienstverlener maakt. Het rechtsgebied dat deze bescherming regelt wordt consumentenrecht genoemd. Huur of verhuur je een ruimte op grond van een overeenkomst, dan gelden de bepalingen uit de overeenkomst maar het wettelijke huurrecht kan de onderlinge afspraken opzij zetten.

Soms gelden wettelijke normen voor elke Nederlandse burger en handel je onrechtmatig als je deze verplichting overtreedt. De wet regelt wat je kunt doen als iemand tegen jou een onrechtmatigde daad pleegt, soms kun je eisen dat iemand daarmee stopt en soms kun je schadevergoeding eisen.
De verplichtingen die de wet oplegt zijn vaak gebonden aan jouw positie in de maatschappij, woon je naast iemand dan worden de verplichtingen ten opzichte van jouw buren geregeld in het burenrecht.

Soms is het zelfs zo dat de wet je verplicht een bepaalde afspraak te maken. Zo ben je bijvoorbeeld als je een huis koopt in een Vereniging van Eigenaars verplicht lid van de Vereniging van Eigenaars, dit rechtsgebied heet het VvE-recht of appartementsrecht. Als je lid bent van een Vereniging van Eigenaars dan ben je verplicht om je te houden aan de binnen de vereniging gemaakte afspraken.

De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding zijn ook in de wet opgenomen, dit rechtsgebied valt onder het verbintenissenrecht maar wordt meestal aansprakelijkheidsrecht of schadevergoedingsrecht genoemd. De verplichting om schade te vergoeden kan bestaan als iemand zich niet aan een tussen jullie beiden gemaakte afspraak houdt of in het geval iemand een wettelijke regel of maatschappelijke norm overtreedt.

Bij Seegers & Lebouille zijn verschillende advocaten werkzaam die deskundig zijn op genoemde rechtsgebieden. Onze advocaten beschikken over een ruime juridische ervaring bij dergelijke geschillen.