Contracten en verbintenissenrecht

Elke ondernemer krijgt te maken met het sluiten van contracten. Helaas komt het vaak voor dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat. Ook kan er onenigheid bestaan of kan het gebeuren dat een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt.

Gevolg: einde van de zakelijke relatie of langdurige en kostbare procedures. Een goed contract reduceert dat risico tot een minimum.

Voorbeeldzaken contractenrecht

  • Algemene voorwaarden
  • Wanprestatie en schadevergoeding
  • Overeenkomsten opstellen
  • Ontbinding van een overeenkomst

Op zoek naar een waterdichte overeenkomst? Of wilt u bepalingen uit een overeenkomst afdwingen?

Voorkom conflicten over een overeenkomst en laat de inhoud van te voren door een advocaat opstellen. Dan kijken de advocaten van Seegers & Lebouille graag met u mee.

Heeft u al te maken met een kwestie rondom een overeenkomst? In het verbintenissenrecht gaat het ook vaak om het niet nakomen van een afspraak  Als u niet als consument handelt of als er geen professionele partij bij de overeenkomst betrokken is, spreekt men van verbintenissenrecht en niet van consumentenrecht. Ook het verbintenissenrecht kan gaan om allerlei overeenkomsten, zoals een koopovereenkomst van een huis of van een auto via marktplaats, maar ook om een overeenkomst voor de verbouwing van uw huis. Helaas worden gemaakte afspraken vaak niet correct nagekomen; de advocaten van Seegers & Lebouille helpen u verder graag om te voorkomen dat u daarvan de dupe wordt!