Skip to content

Een advocaat van Seegers & Lebouille, juist als u een rechtsbijstandverzekering heeft!

Recent heeft het Europess Hof van Justitie in een baanbrekende uitspraak bepaald dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op de advocaat van zijn of haar keuze. In de uitspraak die handelde over de vraag of de polisvoorwaarden van Das Rechtsbijstand in lijn waren met Europees recht werden de volgende overwegingen gegeven:

Het Hof (Achtste kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn verzekeringsovereenkomsten regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn werknemers, tevens bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener slechts vergoed kunnen worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed.

2) Voor de beantwoording van de eerste vraag maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is.

 

De conclusie is simpel: uw rechtsbijstandverzekeraar is verplicht u in alle geschillen, dus ook geschillen waarin geen advocaat verplicht is, denk aan een arbeidsgeschil of zaken die dienen bij de kantonrechter, de keus te laten naar de advocaat van uw eigen keuze te gaan.

 

De advocaten van Seegers & Lebouille, met vestigingen in Amsterdam en Badhoevedorp, zijn dan ook graag  bereid u bij te staan, óók indien u een rechtsbijstandverzekering heeft. Neem in dat geval gerust contact met ons op, zodat wij met uw verzekeraar in contact kunnen treden over de voorwaarden