Skip to content

Uitkering gestopt: onderneem actie!

Als de gemeente uw uitkering stopzet of beëindigd, kan dat grote gevolgen hebben. Terwijl het vaak voorkomt dat ten onrechte de uitkering wordt stopgezet. Het is dus belangrijk om snel actie te ondernemen, door bijvoorbeeld bezwaar te maken. Dan kan een fout van de gemeente snel recht gezet worden. Voorkom problemen en vraag hulp aan een advocaat om bezwaar voor u te maken.

Stopzetting en terugbetaling bijstand vanwege vermeende verzwegen samenwoning
Aan het einde van februari dit jaar belt meneer Huisman* aan bij ons advocatenkantoor. Hij heeft een brief bij zich van de gemeente. De bijstandsuitkering van meneer Huisman is stopgezet, omdat hij niet zou hebben voldaan aan zijn inlichtingenplicht. Volgens de gemeente woont meneer Huisman samen met een vriendin. Dat betekent volgens de gemeente een gezamenlijke huishouding en dat heeft hij niet doorgegeven. Daarom wordt meneer Huisman gestraft met beëindiging van zijn uitkering.

En dus zit hij aan het begin van de nieuwe maand zonder bijstandsuitkering. De huur kan niet worden afgeschreven en ook de zorgverzekering wordt niet betaald. In één klap drie problemen.

Het wordt nog erger als zes dagen later een nieuwe brief van de gemeente op de deurmat valt. Nu moet hij ook nog eens € 18.000 terugbetalen. Volgens de gemeente staat vast dat hij al anderhalf jaar samenwoont en dus wordt de ontvangen uitkering teruggevorderd.

Bezwaar en een voorlopige voorziening
Gelukkig heeft meneer Huisman mij al ingeschakeld om bezwaar te maken. Bezwaar maken moet binnen zes weken, anders is het te laat. Het is verstandig om zo snel mogelijk bezwaar te maken tegen een stopzetting, opschorting of terugvordering van een uitkering, omdat procedures vaak lang duren. Daarom moet in sommige gevallen gelijk een spoedprocedure bij de rechtbank gestart worden, zodat een rechter snel de fout kan herstellen. Dit heet een voorlopige voorziening. Wat de beste strategie is, verschilt echter per geval. Soms is het juist handiger om snel een nieuwe aanvraag bij de gemeente te doen. Het is slim om hierover advies te vragen aan een advocaat. Wacht daar nooit te lang mee!

Bewijs, onderzoeksplicht en hoorplicht
Na ongeveer anderhalve week krijg ik het dossier van de gemeente toegestuurd. Het blijkt dat enkele mensen uit de straat hebben verklaard dat meneer Huisman samenwoont. Op basis van die getuigenverklaringen is de uitkering stopgezet. Meneer Huisman snapt er helemaal niks van. Hij heeft een vriendin, maar die heeft hij pas enkele maanden geleden leren kennen via internet. Zij komt af en toe bij hem slapen, maar dat is toch heel normaal? Zij heeft gewoon een eigen woning in een ander stad. En waarom heeft de gemeente hem niet zelf gevraagd hoe het zit?

Terechte vragen zijn het die meneer Huisman stelt. De ‘getuigenverklaringen’ van de buren blijken niet betrouwbaar. Eén buurvrouw heeft verklaard dat ze ‘wel eens’ een vrouw uit het huis van meneer Huisman zag komen. Een andere buurman is stelliger: hij weet zeker dat meneer Huisman de boel oplicht en gewoon samenwoont. Niet toevallig is dat dezelfde buurman die boos is op meneer Huisman, omdat hij een keer gevraagd heeft of de buurman ervoor wilde zorgen dat zijn hond niet steeds in de tuin van meneer Huisman poept en daar was de buurman niet van gediend.

Dit illustreert maar weer hoe belangrijk het is dat de gemeente eerst goed onderzoek moet doen, voordat er overhaaste beslissingen worden genomen. Volgens de wet moet de burger bij zulke besluiten eerst gelegenheid krijgen om uit te leggen hoe het zit. Dat heet hoorplicht (hoor en wederhoor). Dit is essentieel voor een zorgvuldig onderzoek.

Op mijn advies is meneer Huisman direct naar de gemeente gegaan voor een nieuwe aanvraag. Omdat ik er kort op zit, wordt al snel een huisbezoek gepland. De twee medewerkers van de gemeente constateren dat meneer Huisman gewoon alleen woont en dat er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Meneer Huisman heeft dus ook nooit zijn informatieplicht geschonden. Nog vóórdat er een zitting heeft plaatsgevonden, wordt de beslissing teruggedraaid. Meneer Huisman kan gelukkig op tijd zijn huur betalen en hoeft zijn uitkering niet terug te betalen.

Wat te doen?
Wordt uw uitkering plotseling niet uitbetaald of stopgezet? Wacht dan niet met actie ondernemen. U heeft rechten en ook de gemeente maakt fouten. Zorg dat hierdoor geen onoverkomelijke problemen ontstaan. Hulp van een advocaat wordt in deze gevallen grotendeels betaald door de overheid, soms zijn er helemaal geen kosten aan verbonden.

Bel anders voor de zekerheid voor snel en gratis advies (020 – 237 63 03).

* Om privacy redenen zijn de namen veranderd.