Archive for the ‘Blog’ Category

Het begrip mediation wordt wel steeds bekender, maar toch merk ik dat veel mensen nog huiverig staan tegenover deze manier van conflictoplossing. Misschien omdat zij niet weten wat het precies inhoudt of omdat zij de meerwaarde er niet van inzien, misschien ook omdat zij er tegenop zien om met hun “conflictpartner” in één ruimte te

Lees verder

Ieder jaar wordt de kinderalimentatie geïndexeerd om de koopkracht van de verzorgende ouder te handhaven. Per 1 januari 2017 zal de kinderalimentatie van rechtswege worden verhoogd met 2,1%. Wat betekent dit voor u?

Mediation is sterk in opkomst als een alternatieve manier om geschillen op te lossen. Zelfs zo sterk dat er een Wet Bevordering Mediation in voorbereiding is. De inhoud van het wetsontwerp is nog sterk in discussie, maar het geeft wel aan dat mediation als vorm van geschillenbeslechting steeds serieuzer wordt genomen. Uit onderzoek blijkt dat

Lees verder

Als de gemeente uw uitkering stopzet of beëindigd, kan dat grote gevolgen hebben. Terwijl het vaak voorkomt dat ten onrechte de uitkering wordt stopgezet. Het is dus belangrijk om snel actie te ondernemen, door bijvoorbeeld bezwaar te maken. Dan kan een fout van de gemeente snel recht gezet worden. Voorkom problemen en vraag hulp aan

Lees verder

Op 3 oktober 2016 heeft de kantonrechter Den Bosch (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:5448) geoordeeld dat sprake is van een overgang van onderneming van het bedrijfsonderdeel Hulp Bij het Huishouden (hierna: HbH) van stichting STMR (hierna: STMR) naar Tzorg Personeel B.V. (hierna: Tzorg), door de overname van ruim 80% van het personeel (en de daarbij behorende cliënten).

Het wetsvoorstel om het omgangsrecht tussen grootouders en hun kleinkinderen in de wet vast te leggen heeft het niet gehaald. Toch staan grootouders niet met lege handen. Zij hebben de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen.

In diverse familierechtelijke procedures worden kinderen tussen de 12 en 17 jaar opgeroepen door de rechtbank voor een kindverhoor, ook wel kindgesprek genoemd. In welke procedures is dit het geval en welke waarde wordt gehecht aan hetgeen het kind naar voren brengt?

In oktober 2015 gaf de Hoge Raad (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3099) antwoord op vragen van de kantonrechter over het vraagstuk van de bemiddelingskosten die huurders van woonruimte vaak moeten voldoen als zij via een makelaar of een tussenpersoon een woning huren.

sep 27

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 is het onderwerp datalekken actueler dan ooit, en heeft iedereen het erover. Er is namelijk een wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens vanaf 2016. Maar wat zijn datalekken, en belangrijker, wat kun je er tegen doen? In deze blog worden de feiten voor u op een rijtje gezet. Het is belangrijk dat elk

Lees verder

In de uitspraak van 2 mei 2016 van de kantonrechter Alkmaar (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:6131) is geoordeeld dat het geven van een ontslag op staande voet wegens te laat komen rechtsgeldig is.