Author Archive

Mediation is sterk in opkomst als een alternatieve manier om geschillen op te lossen. Zelfs zo sterk dat er een Wet Bevordering Mediation in voorbereiding is. De inhoud van het wetsontwerp is nog sterk in discussie, maar het geeft wel aan dat mediation als vorm van geschillenbeslechting steeds serieuzer wordt genomen. Uit onderzoek blijkt dat

Lees verder

Met de Wet Werk en zekerheid (WWZ) in juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Niet alleen de manier waarop ontslag kan plaatsvinden is veranderd, maar ook is de transitievergoeding ingevoerd. Iemand die na 2 jaar dienstverband ontslagen wordt heeft nu in principe recht op een transitievergoeding. Het is echter onder omstandigheden nog steeds mogelijk

Lees verder

Beschikking Kantonrechter Amsterdam: nieuwe ontslagrecht van toepassing, transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werkneemster verschuldigd   Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Onder het oude ontslagrecht zoals dat gold vóór 1 juli 2015 was in veel gevallen een ontslagvergunning van het BBA nodig

Lees verder